Programma MeetUp 071 #5 ‘Uitgesproken’

Het definitieve programma van MeetUp 071 #5 ‘Uitgesproken!’, Taal en communicatie in de klas is klaar! We hebben weer een prachtig programma met o.a. Paul Neuteboom van Communicatie is alles, Kees Broekhof van Sardes over Denkstimulering en Taalstimulering en Patricia Kruit van Urban Education over Controversiële onderwerpen in de klas.

Datum : 9 mei 2019
Locatie: Brede School Merenwijk, Valkenpad 1, Leiden
Aanvang : 19.30 tot 21.45

Schrijf je in via : https://forms.gle/zXDtLbcSfTPGQ6tP7

 

Uitgesproken! Taal en communicatie in de klas

 Tijdens deze vijfde editie van MeetUp 071 richten we ons op taal en communicatie in de klas.

Hoe leer je kinderen de juiste vaardigheden aan om goed en effectief te communiceren? Wat zijn succesvolle benaderingen van meertaligheid, hoe zorg je voor de juiste balans tussen moedertaal en schooltaal? Opnieuw biedt MeetUp071 specialisten op een bepaald terrein en docenten van alle schooltypen in de Leidse regio de gelegenheid elkaar te ontmoeten, deskundigheid en ervaringen te delen en wellicht nieuwe initiatieven op te zetten. Er is veel aandacht voor praktische voorbeelden die direct bruikbaar zijn in de klas.

 MeetUp bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen, die bij het onderwijs in de Leidse Regio betrokken zijn. Overal in het land worden MeetUps lokaal georganiseerd door onderwijsprofessionals voor onderwijsprofessionals, laagdrempelig en kosteloos. Doel is om onderling expertise te delen om zo beter op de hoogte te zijn van datgene wat zich in het onderwijsveld afspeelt en de afstemming tussen de verschillende onderwijstypes te verbeteren.

Programma overzicht

Tijd Onderdeel
19.30- 19.35 Korte opening met toelichting van het programma
19.35 – 19.42 Intro door Paul Neuteboom, auteur ‘Communicatie is alles’
19.42 – 19.50 Korte pitches (1 min.) per tafel/workshop
19.55 – 20.30 Ronde 1. Keuze uit onderstaande workshops
20.40 –  21.15 Ronde 2. Keuze uit onderstaande workshops
21.15 – 21.45 Afsluitende borrel/napraten

 

Onderwerpen :

Onderwerp Omschrijving
Communicatie is alles

 

Paul Neutenboom

Workshop

 

Hoe kun je leerlingen al in een vroeg stadium leren wat de positieve effecten zijn van goede communicatieve vaardigheden en hen ondersteunen in het ontwikkelen daarvan?

De auteur van de methode ‘Communicatie is alles’ geeft een korte workshop waarin je werkvormen van deze methode uitprobeert en kennismaakt met de inzichten die daaraan ten grondslag liggen. Zie ook : https://www.communicatieisalles.nl/introductie-lesprogramma-communicatie-is-alles/

 

De Transformatieve School

 

Wim van der Veer

(VO, Leonardo )en Ger van der Meer (PO, Brede School Merenwijk)

Info en Uitwisseltafel

 

Beide scholen delen hun ervaringen met deelname aan het traject ‘De Transformatieve School’.

Dit traject is erop gericht om te voorkomen dat verschillen tussen thuis- en schoolcultuur leerlingen gaan belemmeren. Aandacht voor communicatie met leerlingen die dit verschil ervaren helpt hen het zelfvertrouwen en daarmee ook de zelfredzaamheid te vergroten.

Zie ook : https://www.boorimagazine.nl/edities/15/Nr-13-februari-2018/59/Interview:-Iliass-El-Hadioui,-grondlegger-van-de-Transformatieve-School

 

Politiek bespreekbaar maken/

Urban Education

 

Patricia Kruit

(Hogeschool van Amsterdam)

Workshop

 

Patricia Kruit is mede-ontwikkelaar van het project Controversiële onderwerpen in de klas. Dit project richt zich op het ontwerpen van klasse-situaties waarin moeilijke en controversiële onderwerpen (denk aan terrorisme of de zwarte piet discussie) adequaat besproken kunnen worden in een diverse klas.

Met collega’s ontwierp zij daartoe een praktisch model dat docenten niet alleen helpt om moeilijke onderwerpen te bespreken, maar hen ook helpt een discussie naar een hoger plan te tillen. Het model biedt instrumenten om een discussie op inhoud te voeren. Bovendien leren de leerlingen onderliggende emoties en verschillende perspectieven te herkennen.

Tijdens de workshop maak je kennis met deze aanpak, die direct bruikbaar is in de klas.

Zie ook : http://www.hva.nl/urban-education

 

 

Aandacht voor de thuistaal? Hoe dan?

 

Marga van Mil

 Specialist meertaligheid Onderwijsadvies en teamleider preventieve logopedie

 

Workshop

 

In toenemende mate groeien leerlingen op met een andere thuistaal dan het Nederlands. Door de verschillende thuistalen van leerlingen in te zetten in het onderwijs, creëer je bewustzijn onder leerlingen over de verschillende talen die er in een groep gesproken worden en maak je ruimte voor de identiteit en eigenheid van meertalige leerlingen.

 

Maar hoe doe je dat?

 

In deze workshop krijg je tips, maak je kennis met de vele praktische materialen die ontwikkeld zijn en is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen en ideeën uit de praktijk.

 

Kees Broekhof (Sardes)

 

Taal en Denken in de klas

Workshop

 

Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taalstimulering kan daarom niet los gezien worden van denkstimulering. Hoe meer je kinderen uitdaagt, hoe meer zij nadenken en hoe meer taal zij zullen gebruiken. Taalstimulerende gesprekken kunnen betrekking hebben op allerlei onderwerpen, van opdrachten die zojuist gemaakt zijn tot filosofische vragen.

Door je bewust te zijn van de manier waarop je met kinderen communiceert, word je je ook bewuster van de kansen voor taal- en denkstimulering in je lessen. In deze workshop staan we stil bij de principes van denken in relatie tot taal en delen we eigen praktijkervaringen.

 

 

Good Practices Taalontwikkelend lesgeven

 

Karin Koens (VO, Bona) en Anjo Roos (VO, SGL)

 

 

 

Info en uitwisseltafel

 

Wat zijn gemakkelijk te realiseren interventies om leerlingen te verleiden hun taalgebruik te verbeteren? Aan deze tafel worden twee praktische voorbeelden gepresenteerd om dit voor elkaar te krijgen. Deze ‘good practices’ vormen het materiaal om inspiratie op te doen voor een eigen aanpak met als doel leerlingen beter te leren formuleren en schrijven, en uit te nodigen te gaan lezen.

Er is ruimte om eigen ‘good practices’ te delen en aanpakken die werken in te brengen of toe te voegen.

Zie bv ook :
http://www.docentenaanzetbijtaal.nl/wat-is-taalontwikkelend-lesgeven

 

 

Advertenties

Programma Meetup071 Gelijke Kansen, 15 NOV 2018

Poster Gelijke kansen Meetup071 18 novemberMeetUp071 15 november 2018, Bernardusschool, Kooikerspad 2, Zoeterwoude

 

Schrijf je in via : https://goo.gl/forms/bjKhDFel3SdEmfWQ2

Of ga naar de Facebook-pagina van Meetup071


Gelijke kansen: Hoe inclusief is het onderwijs in de Leidse regio ?

 

De gemeente Leiden publiceerde onlangs een nieuwe beleidsnota over het onderwijskansenbeleid en in andere gemeenten wordt ook hard aan de weg getimmerd om kansenongelijkheid te bestrijden. Laat je op de hoogte brengen van de verschillende aanpakken, maar deel ook vooral je eigen ervaringen en mening!

 

Programma

 

19.30u.  Opening

 

Vijf pijlers voor kwaliteit

Het Europees Kader als inspiratiebron voor een inclusieve aanpak

Presentatie door Ana del Barrio Saiz

Ana del Barrio Training & Consulting

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘gelijke kansen’? Aan de hand van het Europees Kader voor Kwaliteit in opvang en onderwijs gaat Ana del Barrio Saiz, in op de fundamenten van hoogwaardige kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen en op de betekenis van een inclusieve aanpak. Het Europees Kader is belangrijk voor de sector (voorzieningen voor jonge kinderen, beroepsopleidingen en beleidsmakers op gemeentelijk niveau), omdat het op een integrale wijze de meest relevante thema’s in het huidige beleid behandelt. Het Europees Kader voor Kwaliteit gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Deze pijlers zijn: toegankelijkheid; personeel; pedagogisch beleid/curriculum; monitoring en evaluatie; beleid en financiering.

De presentatie biedt ook een aantal reflectievragen, die de deelnemers kunnen meenemen naar hun thematafels.

 

20.10u.  Thematafels ( zie Facebook pagina Meetup071 voor uitgebreidere beschrijving)

Deelnemers kunnen hier hun expertise /vragen delen met de tafelgastheren of gastvrouwen, die expert zijn op een bepaald gebied. Na afloop terugkoppeling van vragen/discussiepunten naar het panel. Er zal o.a. een tafel van Jes Rijnland zijn met het oog op afstemming van de ondersteuning thuis en op school, een tafel over de Voorschoolse Aanpak, en tafels met VO- en PO-scholen met een specifieke expertise op dit terrein. Daarnaast organiseren bestuurders van PROO en SCOL samen een ‘bestuurstafel’ waarin zij uitleggen wat de uitdagingen zijn waar besturen voor staan, die oog willen hebben voor gelijke kansen.

 

20.50u. Panel 

Deelnemers : Marton de Pinth van PROO, Frits Hoekstra van SCOL, Ger van der Meer van de Brede School Merenwijk, Wim van der Veer van de Leonardo Scholen en ervaringsdeskundigen.

 

Locatie : Bernardusschool, Kooikerspad 2 , Zoeterwoude

Je bent welkom vanaf 19.15, de koffie staat klaar !

Meetup071 #3 Hot Items in het Onderwijs

Noteer alvast in je agenda: maandag 11 juni gaan we los met onze 3e Meetup071.
Of beter nog: meld je aan via de groene aanmeld knop onderaan dit bericht!
De locatie zal deze keer het Rijnlans Lyceum zijn in Oegstgeest (Apollolaan 1).

(klik op de afbeelding om de pdf te downloaden en op je school op te hangen!)

Deze keer staat de MeetUp in het teken van Hot Items in het onderwijs. Dat betekent dat er tal van verschillende onderwerpen de revue zullen passeren. Daar vind je altijd wel iets bij dat jou prikkelt of interesseert!

Aanmelden kan met deze groene knop:

Onderwerpen die aan bod gaan komen zijn:

 1. Onrustige hoofden

Thematafel die ingaat op de drukte in het hoofd van leerlingen door de vele impulsen die zij krijgen. Wat is er veranderd en welke gevolgen heeft dat voor de manier waarop zij in het leerproces op school deelnemen? Kunnen we iets met mindfulness in de klas?

Expert aan deze tafel is Drs. Eveline Brandt. Zij is mindfulnesstrainer en eigenaar van het Centrum voor Mindfulness Leiden. Daar traint zij ook docenten uit het voortgezet onderwijs om mindfulness of ‘aandachttraining’ aan leerlingen over te dragen. Zij denkt en praat graag met jullie mee over drukke hoofden, drukte in de klas, en wat daar aan te doen is. Zie ook www.centrumvoormindfulnessleiden.nl

 1. Gevoelige onderwerpen

Deze thematafel gaat over identiteit gerelateerde onderwerpen.
Wat als de identiteit van leerlingen of van docenten het lastig maakt om te leren over de  holocaust, seksualiteit en gender, het dragen van een hoofddoek, de uitleg van de evolutietheorie etc.

 1. Formatief toetsen

In hoeverre ondersteunen de manier waarop we toetsen het leerproces van de leerlingen? Is formatief toetsen de oplossing en welke ervaringen hebben we daarmee?

 1. Oplaadpunt voor Passie

Werken met leerlingen is een passie. Of niet. Of niet meer.
Gesprek over passie en hoe je dat houdt.

 1. Participerende ouders

Ouders spelen een rol in het onderwijs. Hoe ga je goed met ouders om? Wat te doen met ouders die vooral zelf veel ambitie hebben voor hun kinderen, maar geen gevoel hebben voor hoe de school werkt? Hoe betrek je ouders die geen belangstelling hebben voor het leren van hun kinderen? ….

 1. Prestatiepijn

Leerlingen moeten, ook van zichzelf, wel heel veel, Er goed uitzien, alle informatie bijhouden, een CV opbouwen. Dat lijkt niet zo gezond voor hun groei.

 1. Millennials

Onze leerlingen zijn millennials. Wat zijn hun kernmerken? Kunnen we hen beter begrijpen?
Zie ook: Simon Sinek https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU

 1. Dwang of motivatie?

De visie die als scholen hebben spreekt mooie woorden over groei, jezelf ontwikkelen, worden wie je bent etc. Maar, de cijfers, het aantal onvoldoendes, de overgangsvormen… zijn nog allemaal uitingen van onderwijs dat keihard beoordeelt. Onze leerlingen lijken die discrepantie in hun gedrag te laten zien door vaak niet gemotiveerd te zijn voor de manier waarop wij ze laten leren. Hoe gaan we daar mee om?

Aanmelden?

Druk op de groene knop!

Programma Meetup071 dinsdag 14 november – Mindset

Programma Meetup071 #2

Thema Mindset

Locatie: Bonaventuracollege, Burggravenlaan

Datum: 14 november, inloop 19.00 uur en start workshops om 19.30 uur

 

Programma:

19.00 inloop

19.30 intro door Lotte Bons

19.50 start ronde 1

 • Toekomsttaal (Ben Schippers van Technolab en Saskia ten Houten van BplusC)

ToekomstTaal is een combinatie van leren praten met apparaten en robots, het gebruik van denkschema’s en behendig projectmanagement. Met een basis van computational thinking en SCRUM leer je problemen op te lossen en tot gerichte actie te komen.

Technolab en BplusC ontwikkelen een leerlijn voor kleuters t/m 3e jaars studenten om met deze basis beter voorbereid de toekomst in te gaan. Deze avond maken jullie actief kennis met ToekomstTaal en bespreken we wat je ermee kunt doen, morgen in de klas. Waar loop je zelf tegen aan voor je hiermee kunt beginnen en waar denk je dat leerlingen tegenaan lopen? Zowel een Fixed als een Growth Mindset ten opzichte van dit onderwerp is een goede start voor deze workshop.

 • From drop-outs to innovators (Anjo Roos en Studio Moio)

Jongeren geven een inkijk in de verandering van mindset die nodig is over hen. Jongeren die van school uitvallen/worstelen met het onderwijs, blijken getalenteerd op het gebied van innovatie. Waar ze eerst een laag zelfbeeld hadden, veranderen ze wanneer ze gezien en uitgedaagd worden om verschil te maken. Wat maakt het mogelijk om in het onderwijs meer de potentie van jongeren te kunnen zien?

Vraag het ze zelf. De jongeren denken graag mee over hoe je voor deze onderwerpen binnen het onderwijs ruimte creëert.

 • Workshop Grondbeginselen Mindset (Karin Koens)

In deze workshop verkennen we kort de ideeën van Carol Dweck over mindset en motivatie bij leerlingen. Uiteindelijk moet het in de klas gebeuren: we wisselen uit hoe we Dwecks bevindingen kunnen inzetten in onze lessen om de begeleiding van leerlingen te verbeteren en hun motivatie te vergroten.

20.35 uur einde ronde 1

 

20.45 start ronde 2

 • Toekomsttaal (Ben Schippers van Technolab en Saskia ten Houten van BplusC)

Zie boven

 • Mindset bij sport en prestaties (René Paulides)

verhalen en ervaringen van René Paulides (docent bewegingsonderwijs, voetbalcoach en faalangstreductietrainer)

Sinds een aantal jaar begeleidt René veel leerlingen die vastlopen op school. Hij zag hierdoor in hoeveel impact die ene opmerking vroeger van zijn coach heeft gehad, hoezeer dit zijn mindset positief beïnvloed heeft. Als leerlingbegeleider probeert hij negatieve gedachtepatronen en aannames te doorbreken. Hij ziet dagelijks hoe leerlingen kunnen opbloeien door grip te krijgen op hun niet-werkende gedachtes, door vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden. Dit wil hij graag vanavond met ons delen.

 • Kritisch Dialoog (Lineke van Tricht)

Tijdens deze kritische dialoog gaan we in gesprek over fixed en growth mindset, naar aanleiding van de inleiding van Lotte Bons en eventueel de workshop van Karin Koens. Deelnemers dragen zelf discussiepunten aan en Lineke zorgt voor een aantal stellingen. In 3 rondes verdiep je je in een groepje in één of twee van de stellingen en scherp je je eigen en andermans gedachten hierover aan.

21.30 einde ronde 2

 

21.30 afsluitende borrel

 

 

 

Locatie en programma #2 MeetUp071 bekend

 

Al eerder meldden we dat editie #2 van MeetUp071 zal plaatsvinden op 14 november. De locatie is  het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan.
Het programma is grotendeels rond en het thema is ‘MINDSET’.
We starten om 19.30, inloop vanaf 19.00. Lotte Bons zal een korte introductie verzorgen over de laatste ontwikkelingen en actuele discussie rondom het thema Mindset. Daarna kan gekozen worden uit workshops door (ex)drop-outs uit het MBO en hun ervaringen met het programma van studio Moio, Technolab Leiden over techniek en mindset en een workshop over de grondbeginselen van Carol Dweck’s theorie.Daarnaast kan er gekozen worden voor een lezing van een faalangstcoach en sporttrainer en voor diegenen die graag de discussie aangaan over dit thema is er de mogelijkheid deel te nemen aan een discussie/kritische dialoog over de zin en onzin van het fenomeen Fixed en Growth Mindset.

Wij hopen op net zo’n geïnspireerde en energieke bijeenkomst als de eerste editie. Meld je aan via de aanmeldknop !( zie het vorige bericht) of via onderstaande aanmeldknop

 

 

Meetup071 #2 – Mindset –

Vlak voor de vakantie hebben we na de evaluatie van de eerste bijeenkomst gelijk maar een datum geprikt voor de volgende bijeenkomst.

Dat is geworden: dinsdag 14 november

Het thema deze keer wordt:  Mindset

bron afbeelding: http://findyourstrong.net/?p=2070

Er is veel geschreven over Carol Dweck in termen van fixed en growth mindset. Een interessant artikel laat zien dat een growth mindset niet altijd wenselijk is.
Bij het geprezen didactisch coachen (Frans Faber & Lia Voerman) komt mindset ook terug bij de Modus / Leerstand.

Genoeg gesprekstof in ieder geval en we mikken op veel uitwisseling met voldoende momenten om diepgang te pakken.

Je kunt je al aanmelden via deze knop:

Op 31 augustus komen we wij elkaar om het programma van deze bijeenkomst in de stijgers te zetten. Als je denkt een bijdrage te kunnen leveren in de organisatie ervan of als workshop geven, mail ons dan op meetup071@gmail.com en we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!